Sun Signs

There are 12 signs of the zodiac, each one taking up 30 degrees in your birth chart, manking a complete 360 degree circle

Ultimate Guide

To Astrology

Let’s Begin
img
img

Kali Hena

Kali Hena lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamladı.

Okumaya ve anlamaya yönelik eğilimi küçük bir yaşta dünyevi fenomenler ile içsel benlik arasındaki eşzamanlı ilişkiyi araştırmasına vesile oldu. Kozmobiyoloji üzerine düşünürken okült bilginin peşine düştü. Hermetik Felsefe ile ilgilendi ve çeşitli ekollerden farklı astroloji eğitimleri aldı. Yeni astrolojik yöntemlerini yaratmak için Sabian, tarot ve rüya sembolizmi hakkındaki bilgilerini birleştirdi.

Akabinde simya ve metafizik okumaları geldi ve hepsi tek bir potada eriyince, tüm “sembollerin” bizim yorumumuz ile devinen birer anahtar olduklarını fark etti.

Sembolizmi daha yakından keşfettikçe, kendini tanımlama şekli de değişti; sembol okuyuculuğu tam da bu noktada başladı. Şu an çevrimiçi seminerler, dersler ve atölyeler vermeye devam ediyor. Amacını bildiklerini yeni bir ışıktan insanlara aktarmak olarak tanımlıyor.

DEVAMI

Semboller

Danışmanlık

Blog

img

Eril-Dişil İlke

Bu kavramlar  Hermetik Felsefe bağlamında kullanılmıştır. Okült Felsefeye Göre Eril-Dişil İlke Nedir? Biz eril ilkeyi erkek, dişil ilkeyi kadın ile ilişkilendiriyoruz. Ama aslında...